Tredje raka segern i Supermoto EM för Thomas Chareyre i Polska Poznan