Det ska bli dyrare att äga en bil som drivs på bensin eller diesel

Regeringen har flera olika förslag på hur man enligt skattelättnader ska prioritera elbilar framför bensin- och dieselbilar, man vill bland annat att kommunerna ska kunna subventionerna elbilars parkering som ett verktyg för att få fler att köra elbil vilket inte är möjligt i dag.

Det är en av de 132 punkterna i handlingsplanen gäller kommunernas möjlighet att ta olika betalt för parkering beroende på fordon. Regeringen vill på samma sätt undersöka om det är möjligt att installera laddplatser med hjälp av el som redan är framdragen till lyktstolpar. Allt för att försöka få till så många laddpunkter som möjligt på kort tid.

Regeringen vill också att förmånsbeskattning ska ses över med ökad iblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, fler laddplatser i hela landet, krav på laddstolpar vid nybyggnation av bostäder och en översyn av fordonsbeskattningen är några av sakerna som ingår i programmet. Flera av de här förslagen fanns med även i budgetförslaget för 2020.

Så om du har en bil som drivs med fossila drivmedel, räkna med att få betala mer än grannen som kör en elbil.

Nyhetsbrev av Bilnyheter och Motorsport

Periodvis summering av våra bästa artiklar och nyheter skickas en gång i månaden.

Liknande artiklar