Motorklubbar

För alla som älskar gamla klassiska bussar

Svenska Omnibusföreningen! Föreningen är ideell och bildades i Stockholm 1976. Syftet är att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa musealt...